Ica Maxi Haninge, Haninge, 2009-08-23

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ica Maxi Haninge
Webbadress:
www.icamaxihaninge.se
Gatuadress:
Söderbyleden
Postnummer och ort:
13647 Haninge
Kommun:
Haninge
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-08-23 (Anmälningsdatum: 2009-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

De har obemannade självscanningsstationer. Det går bra att sätta scannern i scannertornet men när man ska betala och dra kort i kortläsaren sitter dessa för högt om man använder rullstols. Visst kan man gå till de bemannade självscanningskassorna men de obemannade har införskaffats under de senaste åren och jag tycker nog att man borde tänkt på funktionshindrade när det gjordes. Man skulle kunna ha i alla fall ngn av de obemannade självscanningsterminalerna med höj/sänkbar terminal/skärm.

En kopia av anmälan har sänts till Ica Maxi Haninge. Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/ica_maxi_haninge-soderbyleden-haninge_2009-08-23

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Boulevard Restaurant, Sundbyberg 2009-08-23
Tidigare anmälan: Göta Ark 200, stadsdelsförvaltningen Södermalm, Stockholm 2009-08-23