Anmäl diskriminering som har samband med funktionsnedsättning

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning inom flera områden. Sedan 2015 räknas även bristande tillgänglighet som diskriminering. Med Anmälningstjänsten anmäler du enkelt diskriminering som har samband med funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen. Gäller din anmälan bristande tillgänglighet på grund av  ”enkelt avhjälpta hinder” kan din anmälan skickas till den kommunala byggnadsnämnd ärendet gäller och verksamheten som är ansvarig för hindret. Din upplevelse sparas här på Anmälningstjänsten som är sökbar och öppen för allmänheten.

Anmälningstjänsten är numera en del av projektet Artikel 19 som verktyg som drivs av Independent Living institute och som ska stärka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i Sverige.

Från den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga. Du kan anmäla bristande tillgänglighet direkt till DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

2015 bildades föreningen Med lagen som verktyg som driver medlemmarnas rättsfall i domstol med hjälp av frivilliga jurister.

Det är viktigt att anmäla diskriminering, så att den blir synlig för alla. Tillsammans jobbar vi för ett mindre diskriminerande och mer tillgängligt Sverige!