Anmäl diskriminering som har samband med funktionsnedsättning

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av funktionsnedsättning inom flera områden. Sedan 2015 räknas även bristande tillgänglighet som diskriminering. Med Anmälningstjänsten anmäler du enkelt diskriminering som har samband med funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen. Gäller din anmälan bristande tillgänglighet på grund av  ”enkelt avhjälpta hinder” kan din anmälan skickas till den kommunala byggnadsnämnd ärendet gäller och verksamheten som är ansvarig för hindret. Din upplevelse sparas här på Anmälningstjänsten som är sökbar och öppen för allmänheten.

Anmälningstjänsten är numera en del av projektet Med lagen som verktyg som drivs av Independent Living institute och bygger upp en juridisk spetskompetens på området diskriminering pga funktionsnedsättning. 2015 bildades föreningen Med lagen som verktyg som driver medlemmarnas rättsfall i domstol med hjälp av frivilliga jurister.

Det är viktigt att anmäla diskriminering, så att den blir synlig för alla. Tillsammans jobbar vi för ett mindre diskriminerande och mer tillgängligt Sverige!