Anmälningsformuläret

Läs gärna vår information för dig som vill göra en anmälan innan du gör din anmälan. Formuläret gör att du kan anmäla diskriminering som har samband med funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen (2008:567) till Diskrimineringsombudsmannen (DO), brott mot plan- och bygglagen till byggnadsnämnden i kommuner, och samtidigt anonymt publicera anmälan på hemsidan. På Diskrimineringsombudsmannen - do.se finns information om andra diskrimineringsgrunder än funktionsnedsättning.

Fyll i all information du har. Om inget alternativ passar, lämna rutan blank. Fält markerade med * (asterisk) måste vara ifyllda.

Jag eller den person som blev diskriminerad blev det som:
Följden av diskrimineringen:
  •  
  •  

Ange det senaste datumet om det finns flera.
Min funktionsnedsättning:

Du kan kryssa flera.

  • :
Du klagar på:

:

tex:
https://www.google.se/maps/@59.2480643,18.0894166,15.28zEn kopia av anmälningen skickas till adressen


(Om du inte vet vad detta är, läs mer i vår information för dig som vill göra en anmälan.)

Beskrivning av diskrimineringen:
Beskriv vad som har hänt och på vilket sätt du anser att det är diskriminering. Om det inte är uppenbart är det bra om du preciserar sambandet mellan att du exempelvis blivit sämre behandlad och din funktionsnedsättning. Var konkret med vad som hindrat dig! Exempel: antal trappsteg, trånga eller tunga dörrar, avsaknad av hörselslinga, service endast genom talsvar, rökning, dåligt utformad information, dåligt bemötande etc. Glöm inte att även ange varför detta hindrade dig! Exempel: "Två trappsteg gjorde att jag som använder rullstol inte kunde komma in."
Bilder (50 MB max)


(Filerna måste vara i jpg-, mp3-, mpg- eller pdf-format och får inte vara större än ca 50 MB.)
Din kontaktinformation: (visas ej på vår webbplats)


När du klickar på Nästa-knappen sänder vi dig ett mejl för att veta att vi säkert kan nå dig. I meddelandet finns det en länk som du måste följa för att godkänna din anmälan. Anmälningen skickas inte vidare eller publiceras om du inte godkänner den.