Stockholms stad, Stockholm, 2016-11-03

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms stad
Webbadress:
http://www.stockholm.se/
Gatuadress:
Kungsgatan 57B
Postnummer och ort:
11122 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2016-11-03 (Anmälningsdatum: 2017-02-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den person som blev diskriminerad kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Fr.o.m. 20160901 behöver även personer som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad betala avgift.

Det kan man enligt Stockholms stads hemsida göra via betalautomater, telefon /telesvar eller app i smartphone, Tyvärr har Stockholms stad inte tagit hänsyn till att:

  • betalautomater befinner sig ofta (mycket) långt borta från RH-parkeringsplatserna (och de flesta som har ett RH-tillstånd har det för att de inte kan förflytta sig längre sträckor)
  • personer i rullstol i regel inte nå upp till automaterna (så även i Stockholm)
  • Appen måste installeras, alla varken vill eller kan registrera sig med ett betalkort första gången.
  • Appen verkar fungera mycket dåligt
  • Oklart om appen fungera om man som standard har ett större typsnitt (Jag lyckades aldrig att få reda på detta då jag fått appen att fungera alls).
  • Ringer man till 0770 991 991 (och meddelar att appen inte fungerar) får man där höra att ”du borde parkera någon annanstans eller hitta en automat då det inte finns teknisk support tillgängligt. De har gått för dagen” (kl 16.55, jag var på plats ca 16:35 och får detta svar medan jag rullar till mitt möte som börjar 17.00).

Från stadens hemsida:

Om du till exempel har glömt din mobil eller om betalsystemet av någon anledning inte är nåbart är du skyldig att lösa biljett i parkeringsautomaten.

Så rörelsehindrade gäster till Stockholm Stad får ett ofantligt merjobb med att försöka betala … och det är inte säkert att man lyckas.

Jag valde sedan strax efteråt (då det bara går på dagtid) att betala ett år i taget men 500 kr på en gång som jag troligen inte kommer att nyttja under det kommande året är ett ganska högt belopp för många som p.g.a. sina funktionsnedsättningar redan har en extrem ansträngt ekonomi. Men som av samma skäl inte har råd med kontrollavgifter och helt enkelt vill göra rät för sig.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2017-05-05

Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Ej hört något i detta ärende från byggnadsnämnden eller trafikkontoret.
Jag tog själv kontakt med DO och fick följande svar:
"Vad avser anmälningen har DO har registrerat och gått igenom uppgifterna i dessa. DO planerar inga tillsynsåtgärder med anledning av uppgifterna men de har gett oss värdefull information för DO:s framtida arbete.
När DO gör en bedömning om myndigheten ska inleda en tillsyn eller inte utgår DO från vissa kriterier. Du kan läsa mer om dessa kriterier på DO:s hemsida. Om du vill veta mer om DO:s tillsynsarbete och vart du kan vända dig kan du följa nedanstående länkar.
http://www.do.se/att-anmala/hur-bedomer-do-anmalningar/"

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholms_stad-kungsgatan_b-stockholm_2016-11-03

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Stockholms Centralstation, T-centralen, Stockholm 2017-02-27
Tidigare anmälan: Stockholm Waterfront, Stockholm 2017-02-25