Aktuell Optik, Nödinge, 2005-08-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Aktuell Optik
Webbadress:
http://www.aktuelloptik.com/
Gatuadress:
Industrivägen 12
Postnummer och ort:
449 22 Nödinge
Kommun:
Ale
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-18 (Anmälningsdatum: 2005-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Dörröppnare saknas och tung dörr, ej möjlig att öppna för person i rullstol.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ale som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2006-08-10

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/aktuell_optik_industrivagen__nodinge_2005-08-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: New Face Hår Studio, Stockholm 2005-08-18
Tidigare anmälan: Fix Kem & Skrädderi , Stockholm 2005-08-18