Älvfoto, Älvängen, 2005-09-20

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Älvfoto
Gatuadress:
Göteborgsvägen 72
Postnummer och ort:
446 31 Älvängen
Kommun:
Ale
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-09-20 (Anmälningsdatum: 2005-09-20)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag har tidigare gjort en anmälan mot Älvfoto, men då denna lämnats utan åtgärd från HO pga att lagstiftningen är för tam skickar jag denna anmälan igen med tillägget längst ner.

Kunde inte få bli fotograferad, på grund av mitt funktionshinder. Fotograferingen skulle ske på andra våningen, där var ett antal trappsteg. Att få bli fotograferad i bottenvåningen skulle inte gå alls.

Är rullstolsburen, därför känner jag mig både kränkt och diskriminerad, av Älvfoto.

Vill ha all information i detta ärendet

Jag vill att HO sänder denna anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-12-30

Inte åtgärdat!

Uppföljning till denna anmälan, 2006-04-02

HO har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Diskrimineringslagen, för oss med funktionshinder, verkar vara ett stort skämt.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/alvfoto_goteborgsvagen__alvangen_2005-09-20

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: PRO (Pensionärernas Riksorganisation), Ängelholm 2005-09-21
Tidigare anmälan: EM, Bäckebol 2005-09-20