Ängelholms Livs, Ängelholm, 2005-08-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Ängelholm som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ängelholms Livs
Gatuadress:
Laxg. 1 B
Postnummer och ort:
Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2005-08-13)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:

Beskrivning av diskrimineringen:

3 trappsteg stoppar rullister

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Ängelholm som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-06-15

Har upphört. Ny affärsidkare

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/angelholms_livs_laxg_b_angelholm_2005-08-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Saknas övergångsställe, Ängelholm 2005-08-13
Tidigare anmälan: Avsaknad av övergångsställen, 2005-08-11