Ankans Hårvård, Klippan, 2005-09-02

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ankans Hårvård
Gatuadress:
Storg. 44
Postnummer och ort:
Klippan
Kommun:
Klippan
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2005-09-02 (Anmälningsdatum: 2005-09-02)
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

2 trappsteg upp stoppar rullist

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Klippan som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2011-01-24

affären upphört men otillgängligheten består

Uppföljning till denna anmälan, 2009-07-06

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Oförändrat. Bifogar bild

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/ankans_harvard_storg_klippan_2005-09-02

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Damkonfektion, Klippan 2005-09-02
Tidigare anmälan: H. Nilssons El, Klippan 2005-09-02