Annelie K Choklad, Uppsala, 2005-08-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Annelie K Choklad
Gatuadress:
Drottninggatan 1
Postnummer och ort:
75320 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2005-08-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Det var en hög tröskel i entrén så jag kunde inte komma in i butiken. Jag använder manuell rullstol.

Jag vill även att HO sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder. Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminierande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/annelie_k_choklad_drottninggatan__uppsala_2005-08-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Sjöholms Bageri, Ängelholm 2005-08-13
Tidigare anmälan: Dimani Boutique, Ängelholm 2005-08-13