Avis Biluthyrning, Solna, 2006-03-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Avis Biluthyrning
Webbadress:
www.avis.se
Gatuadress:
Solna Strandväg 78
Postnummer och ort:
171 54 Solna
Kommun:
Solna stad
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2006-03-15 (Anmälningsdatum: 2006-03-15)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder, begåvningsmässigt funktionshinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Min son med ledsagare kan inte hyra bil med ramp för rullstol. Finns inga i Sverige. Möjligheten att själv bestämma när, hur och var man vill stanna under en längre resa skulle väsentligt öka om detta gick och han betalar gärna för den friheten. Det går att hyra sådana fordon i USA och det torde vara relativt lätt att ha några bilar/bussar, som kan byggas om till detta vid behov.

god man tillika förälder

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/avis_biluthyrning_solna_strandvag__solna_2006-03-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Miljöpartiet, Eskilstuna 2006-03-16
Tidigare anmälan: Carlings, Eskilstuna 2006-03-13