Bankomat Smålandsbanken, Jönköping, 2009-08-24

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bankomat Smålandsbanken
Webbadress:
www.smalandsbanken.se
Gatuadress:
Trådgårdsgatan 2A – 2D
Postnummer och ort:
55316 Jönköping
Kommun:
Jönköping
Verksamhetstyp:
Banker, post och försäkring
Datum för händelsen:
2009-08-24 (Anmälningsdatum: 2009-08-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, läs- och skrivsvårigheter
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Denna bankomat (se bild) sattes upp på en fasad mot Systembolaget, Trädgårdsgatan för cirka 2 år sen.

Knappsatsen sitter för högt (110 cm), kortinsticket sitter ännu högre (cirka 130 cm). Detta hindrar effektivt personer som är sittande i rullstol att ta ut pengar på egen hand.

Bankomaten saknar tal, vilket effektivt hindrar personer med synnedsättning/blindhet, dyslexi (läs och skrivsvårigheter), personer med utvecklingsstörning att ta ut pengar på egen hand.

Bankomaten drivs av Smålandsbanken.

En kopia av anmälan har sänts till Smålandsbanken.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Jönköpings kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2011-07-05

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Bankomat sitter fortfarande lika högt.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/bankomat_smalandsbanken-jonkoping-tradgardsgatan_a-d_2009-08-24

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Dalatrafik AB, Borlänge 2009-08-25
Tidigare anmälan: Spegels Hemslöjd AB , Rättvik 2009-08-24