Biblioteken i kommunen, Bro, 2009-08-26

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Biblioteken i kommunen
Webbadress:
www.upplandsbro.se
Gatuadress:
Postnummer och ort:
19700 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

De publika datorerna i kommunens bibliotek saknar skärmläsarprogram så att medborgare med synskador kan använda dem. Datorerna är avsedda för allmänheten.

Ansvarig är Upplands Bro kommun.

En kopia av anmälan har sänts till Upplands Bros kommun allmänna e-postadress. Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2011-04-05

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/biblioteken_i_kommunen-bro_2009-08-26

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Björklyckestigen Bro, Bro 2009-08-26
Tidigare anmälan: Gångväg mellan Finnstaskolan och Bro Centrum, Bro 2009-08-26