Boden Taxi, Boden, 2005-12-09

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Boden Taxi
Webbadress:
http://www.bodentaxi.se
Gatuadress:
Teknikvägen 3
Postnummer och ort:
96150 Boden
Kommun:
Boden
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2005-12-09 (Anmälningsdatum: 2005-12-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag beställde en resa till flygplatsen Kallax i Luleå. Men Boden Taxi ringer upp mig och sade att jag inte fick åka delad flygtaxi om jag har rullstol. Jag skulle då vara tvungen att beställa en egen taxi och betala drygt 700 kronor istället för 280 kronor som en delad taxi kostar.
Boden Taxi menade att jag skulle betala cirka 420 kronor mer, bara på grund av att jag använder rullstol.
Villkoren för en delad flygtaxi är att tre personer delar på taxin, varje person får ha ett bagage och ett handbagage. Min manuella rullstol väger inte mer än ett vanligt bagage och i en vanlig bil får två till bagage plats utan problem.
Både telefonisten som kontaktade mig och chefen på Boden Taxi hade dessutom ett väldigt dåligt bemötande, och uppträdde mycket otrevligt.
Detta anser jag vara diskriminering!

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/boden_taxi_teknikvagen__boden_2005-12-09

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Exklusiva Orientmattor, Stockholm 2005-12-15
Tidigare anmälan: Salong Thulehuset, Stockholm 2005-12-09