Bostadsrättsföreningen Norrgrinden, Bro, 2009-08-31

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Bostadsrättsföreningen Norrgrinden
Gatuadress:
Blomstervägen 11
Postnummer och ort:
19732 Bro
Kommun:
Upplands-Bro
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-31 (Anmälningsdatum: 2009-08-31)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Lågt växande träd och buskar vid genomgången mellan Blomstervägen 5-7.
När man går igenom denna passage så växer det em massa träd och buskar i ögonhöjd som man får rivsår i ansiktet och på kroppen av som synskadad/blind.

Ansvarig är Bostadsrättföreningen Norrgrinden.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Upplands-Bro kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2011-04-05

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-03-05

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Det har inte hänt något alls i denna sak det är fortfarande likadant och inga som helst kontakter är tagna från någon av de inblandade

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/bostadsrattsforeningen_norrgrinden-bro-blomstervagen_2009-08-31

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Hyresgästföreningen, Stockholm 2009-08-31
Tidigare anmälan: Tingsnäsbadet, Mora Kommun, Mora 2009-08-30