Clas Ohlson AB, Sundsvall, 2005-08-10

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Clas Ohlson AB
Webbadress:
www.clasohlson.se
Gatuadress:
Stuvarv. 25
Postnummer och ort:
852 29 Sundsvall
Kommun:
Sundsvall
Datum för händelsen:
2005-08-10 (Anmälningsdatum: 2005-08-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Efter ombyggnad av Clas Ohlson i Sundsvall är det numera 50-75 meter till entrén från handikapparkeringen. Tidigare var det 10 meter till entrén. Tidigare hade man in- och utgång genom samma automatdörrar, men numera är det endast utgång genom dessa dörrar. Rådet vi fick var att vänta vid utgången till dess att någon kund gick ut för att kunna passera in genom utgången. Därefter tvingas man att tränga sig bakvägen, förbi de som köar till kassorna, för att ta sig in i butiken.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Sundsvall som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-05-04

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Ingeting har hänt...

Uppföljning till denna anmälan, 2007-07-23

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Uppföljning till denna anmälan, 2006-09-25

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Inget har hänt. Man hänvisar till att företaget fått dispans från gällande regler och anser därmed fallet utagerat. Varför finns gällande regler om företagen bara kan ansöka om dispans för att slippa ifrån sitt ansvar?

Vid spridning till media vill jag inte delta med namn eller bild.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/clas_ohlson_ab_stuvarv__sundsvall_2005-08-10

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: T-banestationen T-Centralen; Storstockholms Lokaltrafik (SL), Stockholm 2005-08-10
Tidigare anmälan: Gummessons Modehus AB, Örnsköldsvik 2005-08-10