Diskrimineringsombudsmannen, Solna, 2017-05-29

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Diskrimineringsombudsmannen
Gatuadress:
Box 4057
Postnummer och ort:
16904 Solna
Kommun:
Solna stad
Datum för händelsen:
2017-05-29 (Anmälningsdatum: 2017-06-08)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Annat
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

I maj 2016 anmälde jag SJ för bristande tillgänglighet, då jag inte fick ledsagning på Vingåker station. Nyligen kom ett brev från Diskrimineringsombudsmannen på posten, men eftersom jag är blind och inte kan läsa vanlig text har jag inte kunnat ta del av vad som skrivits och beslutats.

Jag hade fått frågan från DO vad jag föredrar att läsa på för media. Jag svarade då pdf eller word och fick trots detta ett för mig oläsbart brev på posten. Det är uppenbart att trots vetskap om min synnedsättning och mitt behov av att läsa beslutet i word eller pdf-fil på min dator så har DO skickat ut ett otillgängligt brev som utestänger och diskriminerar mig. DO kan omöjligen ha missat att jag är blind och inte kan läsa vanlig text på ett papper, eftersom jag i min kontakt med DO och i mina anmälningar varit tydlig med att jag inget ser och hur jag kan läsa – i pdf eller Word.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/diskrimineringsombudsmannen-solna-box_2017-05-29

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Kalmar Sim, Kalmar 2017-06-08
Tidigare anmälan: Filmstaden Sergel, Stockholm 2017-05-15