Fastighetsbyrån Swedbank, Ängelholm, 2007-08-22

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Fastighetsbyrån Swedbank
Webbadress:
www.fastighetsbyran.se
Gatuadress:
Storgatan 58
Postnummer och ort:
262 32 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-08-22 (Anmälningsdatum: 2007-08-22)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Mindre nivåskillnad som inte åtgärdats, tung dörr utan dörröppnare och hög tröskel ej borttagen. Detta gör det omöjligt för kunder som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till Fastighetsbyrån Ängelholm och Fastighetsbyråns huvudkontor.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Swedbank/Föreningssparbanken.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/fastighetsbyran_swedbank_storgatan__angelholm_2007-08-22

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Tres Amigos, Ängelholm 2007-08-22
Tidigare anmälan: Tobaksboden, Ängelholm 2007-08-22