Hartwickska huset, Box 17083 Stockholm, 2017-10-19

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hartwickska huset
Webbadress:
http://www.hartwickska.se/Hartwickska_Huset/Kontakt.html
Gatuadress:
Maria Högalids föreningsråd
Postnummer och ort:
Box 17083 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2017-10-19 (Anmälningsdatum: 2017-10-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

En bekant som önskade gå en kurs i denna byggnad blir helt exkluderad med anledning av att hen sitter i rullstol.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/hartwickska_huset-box_stockholm-maria_hogalids_foreningsrad_2017-10-19

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Thai Airways reservation@thaiairways.se på Arlanda, 2017-10-23
Tidigare anmälan: Fackförbundet Kommunal, Stockholm 2017-10-18