Hökarängen Grill- kiosk, Farsta, 2016-10-08

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Hökarängen Grill- kiosk
Gatuadress:
Sirapsvägen 22
Postnummer och ort:
12356 Farsta
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2016-10-08 (Anmälningsdatum: 2016-11-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Lördag den 8:e oktober 2016 gick jag och en vän in på kiosken för att köpa en hamburgare. Då personen som jobbade där fick se min ledarhund uppstod direkt en diskussion. Hen sa att hundar inte var tillåtna och jag förklarade att det här var en speciell hund som Livsmedelsverket tillåter att man använder in på restaurang. ”Men det är ändå en hund och det går inte”, blev svaret som jag fick. Hen var orolig att myndigheterna skulle ha synpunkter, att det hade att göra med hälsa och så vidare. Hen avslutade med att säga att hen var ledsen att behöva avvisa oss. Vi lämnade kiosken.

Om Diskrimineringsombudsmannen är intresserad är min vän beredd att vittna.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/hokarangen_grill-kiosk-farsta-sirapsvagen_2016-10-08

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Ica Mathörnan, Stockholm 2016-12-16
Tidigare anmälan: Socialtjänsten, Åkersberga, ansvarig för boende för placering av flyktingar, Leif Söderholm, Åkersberga 2016-11-25