Ica Maxi Råå Helsingborg, Helsingborg, 2014-06-06

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ica Maxi Råå Helsingborg
Webbadress:
http://www.ica.se/butiker/maxi/helsingborg/maxi-ica-stormarknad-raa-12880/start/
Gatuadress:
Regementsvägen 7
Postnummer och ort:
25457 Helsingborg
Kommun:
Helsingborgs stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2014-06-06 (Anmälningsdatum: 2014-06-12)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag och några vänner skulle in och handla på Ica.
Jag har Service/ Diabeteshund, och frågar gärna först om det är OK att jag tar med mig min assistanshund in. Så även denna gång.

Jag frågade en personal i förbutiken/spelbutiken. Hon visste inte men ringde upp sin chef.
Fick då till svar, att jag kunde lämna hunden utanför för vi har utbildat folk som hjälper såna som dig att handla.

Jag frågade: Är det det svar du vill ge mig? För i så fall måste jag be om namnet på din chef för jag kommer att anmäla detta till DO. Varpå hon snabbt ringer upp sin chef igen, berättar vad jag sagt. Svarar sen mig att, du får vänta här så kommer han ner o pratar med dig.
Jag fick vänta i tio minuter innan någon kom. Den sk chefen (Jens) hade tagit rast och istället skickat en annan vanlig (och oinformerad) anställd att hantera saken. (Robin Westman)
Han bemötte mig dock väldigt väl och vi hade ett givande samtal.. där jag informerade om varför jag har hunden,dess betydelse, hur det fungerar och om Assistanshundar och dess funktion och utbildning i allmänhet.
Jag frågade även vad denna ”utbildade person” skulle göra om jag fick ett akut blodsockerfall inne i affären? Om jag blev dålig? Vad hade denna ”utbildade person” för kunskap om mina sjukdomar?Detta kunde han självklart inte svara på…

Därefter ställde jag frågan igen om jag fick gå in och handla med min Assistanshund? Nej, med samma motivation som tidigare. (vilket var uppenbart att han blivit tillsagd att säga.

Jag lämnar mitt visitkort och ber honom/hans chef kontakta mig om de hade frågor eller kanske ville ändra sig..

Jag anser att jag som funktionshindrad med Assistanshund blivit diskriminerad genom att bli nekad tillträde till affären.
Nekad tillgänglighet pga mina funktionshinder och mitt hjälpmedel.

Hunden är mitt hjälpmedel och min räddare vad gäller mitt blodsocker och när jag tappar saker..Skulle jag då lämna honom utanför för att lämna över åt ”någon annan” att tala om för mig när mitt blodsocker ligger helt fel? Aldrig!
Skulle den som sitter i rullstol också behöva lämna sin rullstol (ett hjälpmedel) utanför..?
Tillgänglighet ska gälla för oss alla.

Dessutom kände jag mig kränkt av uttalandet som den sk ”chefen” sagt: ”…såna som dig”…Väldigt nedlåtande/utpekande och kränkande att uttala sig med såna ord, anser jag.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/ica_maxi_raa_helsingborg-helsingborg-regementsvagen_2014-06-06

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Apoteket Årsta, Uppsala 2014-08-17
Tidigare anmälan: Restaurang Pizzeria Sara, 27434 2014-03-21