Knivsta Video, Knivsta, 2007-09-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Knivsta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Knivsta Video
Webbadress:
http://www.knivstavideo.se/
Gatuadress:
Apoteksvägen 11
Postnummer och ort:
74142 Knivsta
Kommun:
Knivsta
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2007-09-15 (Anmälningsdatum: 2007-09-16)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Knivsta Video ligger i en byggnad som har 3-4 trappsteg i ingången. Under vardagarna fram till kl 18.00 kan man komma in i videobutiken genom bageriet/konditoriet som ligger i en vinkel till videobutiken. Men när bageriet/konditoriet är stängt för dagen/helgen eller har semesterstängt kan man inte komma in i butiken. I videobutiken kan man handla, ta passkort/id-kort, mm. Jag anser att det är diskriminering pga otillgänglighet och att videobutiken är en allmän plats dit allmänheten har tillträde, men då inte om man är rullstolsburen.

En kopia av anmälan har sänts till Knivsta Video.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Knivsta kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-12-17

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Man avslutar ärendet därför att det var en privat fastighetsägare och därmed så sa man att det inte var kommunens direkta angelägemhet. Eftersom fysisk otillgänglighet inte är diskrimieringsgrundande som ansåg man att det inte fanns något laglit stöd att oberopa.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-02-18

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-11-18

Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/knivsta_video_apoteksvagen_knivsta_2007-09-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Millers, Stockholm 2007-09-17
Tidigare anmälan: Mattssons Guld, Uppsala 2007-09-14