Laboratoriet Tegnérgatan, Stockholm, 2017-02-01

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Laboratoriet Tegnérgatan
Webbadress:
http://karolinska.se/for-patienter/alla-mottagningar-och-avdelningar-a-o/karolinska-universitetslaboratoriet/lnp/centrala-stockholm-samt-lidingo/laboratoriet-tegnergatan/
Gatuadress:
Tegnérgatan 23
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2017-02-01 (Anmälningsdatum: 2017-02-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag behövde lämna ett blodprov (vid KS labbet) men kunde inte komma in i byggnaden/mottagningen och fick köra till ett annat labb.
Sitter i Rullstol och tröskeln till entrén är mycket hög, se bilderna.

Ingen information om (brister) i tillgängligheten fanns varken på KS (lab hemsida) eller på 1177. (http://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Laboratoriet-Tegnergatan-Norrmalm/

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/laboratoriet_tegnergatan-stockholm_2017-02-01

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Parkering övreplan vid Hemköp Bredäng, Skärholmen 2017-02-02
Tidigare anmälan: Jönköpings länstrafik, Jönköping 2017-01-16