Malmö Festivalen, Malmö, 2012-08-23

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Malmö stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Malmö Festivalen
Webbadress:
www.malmo.se
Gatuadress:
Stortorget
Postnummer och ort:
21129 Malmö
Kommun:
Malmö stad
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2012-08-23 (Anmälningsdatum: 2012-08-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Den årliga Malmö festivalen.
Hela innerstaden kring Gustav Adolfs- Stortorget Hamngatan och Lillanygatan är avstänngd för trafik även för handikappade och färdtjånst. Malmö stad tillåter inte ens färdtjänst utan man har ordnat att de får stanna vid hotel s:t Jörgen och Savoy.

Det gör det omöjligt för mig att kunna komma ned till affärer,
vissa offentliga myndigheter och läkare.

Jag skulle deltaga i ett politiskt möte men det fick jag ställa in.

Det som fårvånar en som medborgare är Färdtjänsten accepterar detta. Vissa krånglar sig fram men då bryter man mot
deras regler. Normalt sett skulle man förlora sitt tillstånd

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Malmö stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/malmo_festivalen-stortorget-malmo_2012-08-23

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Café Ethel´s, 41308 2012-11-19
Tidigare anmälan: Louis Vuitton, Stockholm 2012-07-21