Mats Landerberg Studio, Ängelholm, 2009-10-01

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Mats Landerberg Studio
Webbadress:
http://www.landerberg.com/
Gatuadress:
Midgårdsgatan 18
Postnummer och ort:
26222 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2009-10-01 (Anmälningsdatum: 2009-10-01)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Viljan att göra tillgängligt har varit stor liksom okunnigheten. Det är nybyggt med många svagheter. Markbeläggningen är grovt ”grus”; stenskärvor. Stock försvårar framkomligheten till armbågskontakten där det dessutom är ojämnt, m.m. I själva entrén finns en hög tröskel och framför entrén är en skoskrapa placerad. Måste inte ett nybygge vara godkänt av byggnadsnämnden? Har det Kommunala handikapprådet varit inkopplat? Var finns expertisen?
Boverket kan ge bra upplysningar.

En kopia av anmälan har sänts till Mats Landerberg Studio.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-11-21

Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/mats_landerberg_studio-angelholm-midgardsgatan_2009-10-01

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Grön Gåva, Örnsköldsvik 2009-10-01
Tidigare anmälan: Restaurang Srimoti , Årsta 2009-09-29