Megastore / Pitch Control / Next Stop, Stockholm, 2006-02-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Megastore / Pitch Control / Next Stop
Webbadress:
www.megastore.se
Gatuadress:
Ynglingagatan 2
Postnummer och ort:
104 35 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Försäljning av övriga varor och tjänster
Datum för händelsen:
2006-02-13 (Anmälningsdatum: 2006-02-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag hade beställt varor från Megastore.se för att hämta upp vid deras utlämningsställe på Ynglingagatan 2 (butikerna Pitch Control/Next Stop). När jag kom dit visade det sig att precis innanför dörren är det två trappsteg upp. Därför kunde jag, som använder rullstol, inte komma in i butiken/utlämningsstället som andra kunder. Det kändes kränkande och inte välkomnande.

Eftersom jag använder en smidig, manuell rullstol kunde jag precis stänga dörren efter mig. Personer som använder elektrisk rullstol och ska hämta varor från Megastore får med största sannolikhet sitta med öppen dörr och halva rullstolen ute på trottoaren.

Hur en så ”stor” kedja som Megastore kan ha ett otillgängligt och därmed diskriminerande utlämningsställe är för mig ofattbart. Man har väl antagligen inte ens funderat över saken.

De företag som finns på adressen, inklusive Megastore, bör omgående kontakta sin fastighetsägare för att se till att detta åtgärdas. Fastighetsägaren är enligt 21 a § plan- och bygglagen och dess föreskrifter (BFS 2003:19 HIN) skyldig att göra detta.

Jag kommer inte att handla hos Megastore igen förrän detta åtgärdats och jag förväntar mig en ursäkt. Jag uppmanar alla andra att inte handla där heller. Ett företag som diskriminerar människor ska inte stödjas.

En kopia av anmälan har skickats till företagen.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Stockholms stad som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/megastore_pitch_control_next_stop_ynglingagatan__2006-02-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Musikservice, Norrköping 2006-03-01
Tidigare anmälan: Skandia Mäklarna, Norrköping 2006-02-26