MIO MÖBELVARUHUS, Trollhättan, 2011-10-14

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trollhättans stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
MIO MÖBELVARUHUS
Gatuadress:
BÅBERG
Postnummer och ort:
46191 Trollhättan
Kommun:
Trollhättans stad
Verksamhetstyp:
Övrig försäljning av varor och tjänster
Datum för händelsen:
2011-10-14 (Anmälningsdatum: 2011-10-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

NYGÅRD 2011-10-14

Har varit på flera möbelvaruhus, de var alla mycket tillgängliga och bra, ur handikappsynpunkt.

Igår var vi på MIO MÖBELVARUHUS, BÅBERG, 461 91 TROLLHÄTTAN.

Blev skrämd, över både servicen och tillgängligheten, som rullstolsburen kände jag mig totalt noncalerad, fick igen service, andra kunder som var efter mig, inte funktionshindrade, var tydligen mer prioriterade kunder.

Det fanns ingen ramp, för att kunna komma in med rullstol, den väg de visade mig, var en trottoar, det fanns ingen avfasning, utan den var hög, vilket gjorde att jag skadade mig, rullstolen välte..

Inne i affären, kunde jag inte komma upp till andra eller tredje, våningsplan, ingen var intresserad av att hjälpa eller visa mig. Det fanns hiss, men den gick inte upp till det våningsplan som jag skulle, sedan fanns en lyftplatta, vilken de påstod inte skulle bära mig, den var godkänd för 220 kilo, detta var mycket kränkande, då andra kunder hörde vad expiditen sa om mig. Min rullstol väger max. 130 kilo och jag väger ca. 75 till 80 kilo. Totalvikten skulle bli max. 210 kilo, en sådan hiss/lyftplatta, måste väl hålla för 210 kilo, jag vägde alltså tio kilo, under den godkända vikten och det skall den tåla, har pratat med en hissmontör och han säger att hissar och lyftlattor måste hålla för mycket mer, än den godkända vikten.

Detta resulterade i att jag åkte till EM möbler, Överby, Trollhättan, och köpte möbler för 75.000 kronor, dessa hade Möbelvaruhuset Mio, kunnat sälja, om de hade rätt handikappanpassning samt trevlig personal. Är man mindre värd om man sitter i rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trollhättans stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/mio_mobelvaruhus-baberg-trollhattan_2011-10-14

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: ELON - RABATTFYND AB, Göteborg 2011-10-18
Tidigare anmälan: Naglo Vodka Bar, Stockholm 2011-09-16