MM mat & bar, Ängelholm, 2007-08-22

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
MM mat & bar
Webbadress:
http://www.barmm.se/
Gatuadress:
Storgatan 61
Postnummer och ort:
262 35 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-08-22 (Anmälningsdatum: 2007-08-22)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappsteg i ingången, mindre nivåskillnad ej åtgärdad, ledstång saknas, hög tröskel ej borttagen, tung dörr och dörröppnare saknas. Sammantaget gör detta det omöjligt för gäster som använder rullstol att komma in.

En kopia av anmälan har sänts till MM mat & bar.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Ängelholms kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/mm_mat_bar_storgatan_angelholm_2007-08-22

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Sisley, Örnsköldsvik 2007-08-22
Tidigare anmälan: Tres Amigos, Ängelholm 2007-08-22