NÄL, Trollhättan, 2007-06-30

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
NÄL
Webbadress:
www.nusjukvarden.se
Gatuadress:
Sjukhuskansliet
Postnummer och ort:
461 85 Trollhättan
Kommun:
Trollhättans stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2007-06-30 (Anmälningsdatum: 2007-06-30)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Var inlagd på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) avdelning 54, 2007-06-29-2007-07-04.

På grund av mitt funktionshinder fick jag mycket sämre vård. I de flesta fall kan patienten själv gå på toaletten, tvätta/duscha, äta mm. själv. Då jag är rullstolsburen samt har förlamningar, kunde jag inte själv göra detta. Tex. åt jag aldrig och kunde inte heller dricka, utan att någon reagerade, trots att både jag och en anhörig påpekade detta.

Att få komma upp i rullstolen var besvärligt, det var enklare om jag låg kvar i sängen.

Ingen hänsyn togs till om jag ville gå på toaletten. Ett exempel: behövde på toaletten vid 18.00 och ringde och sa detta. Vid 19.30 ringde jag igen, samma svar, ”vi kommer snart”. Snart för dem var klockan 08.00 nästa morgon, men då hade jag gjort på mig. Då tar de upp mig, gör rent, sätter sedan på mig nätbyxor och blöjor. Jag vägrade detta, och menade att de skulle ta upp mig så att jag kan göra mitt toalettbesök. Då blev det bråk. Jag kände mig grovt kränkt, har aldrig gjort på mig tidigare.

Vid besök tog mina anhöriga upp mig, för toalettbesök, och vi gick även ner till sjukhusets caféteria, där jag fick köpa min mat, för då hjälpte de mig med maten.

Personalen gick inte att prata med. Mina anhöriga försökte, så även andra patienter, men de blev behandlade som mindre vetande.

Uppföljning till denna anmälan, 2008-12-30

Inte åtgärdat!

Uppföljning till denna anmälan, 2007-07-27

Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/nal_sjukhuskansliet_trollhattan_2007-06-30

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Socialstyrelsen, Stockholms Läns Landsting, Stockholms Stad, 2007-07-07
Tidigare anmälan: Videomix syd AB, Göteborg 2007-06-26