Närhälsan Trollhättan rehabmottagning, Trollhättan, 2015-02-09

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Trollhättans stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Närhälsan Trollhättan rehabmottagning
Webbadress:
http://www.narhalsan.se/trollhattanrehabmottagning
Gatuadress:
Gärdhemsvägen 1
Postnummer och ort:
46133 Trollhättan
Kommun:
Trollhättans stad
Verksamhetstyp:
Hälso- och sjukvård
Datum för händelsen:
2015-02-09 (Anmälningsdatum: 2015-02-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

För att komma fram till entrén med rullstol måste man passera flera kantstenar som är högre än 7 cm. Inget gångstråk knyter an till alltför brant ramp parallellt med trapporna som leder upp till ett viloplan vid entrén. Viloplanet är i minsta laget att vända rullstolen på. Entrén har en yttre dubbeldörr och en inre dörr. Manöverdonet till den automatiska dörröppnaren öppnar endast den ena dörrhalvan och med fördröjning den inre dörren. Den fria passagebredden är för smal för att passa alla typer av rullstolar och rullatorer som man kan få genom hjälpmedelscentralens försorg. Direkt innanför den inre dörren finns ett väntrum som är alldeles för litet. Innanför väntrummet finns en reception där man skall anmäla sig vid ankomst. Träningslokalen, omklädningsrum och mottagningsrum är på nästa våningsplan dit det finns trappor och en förvånansvärt omodern och alltför liten hiss. För att nå fram till hissdörren med rullstol måste man svänga på ett mycket litet utrymme. Det är svårt att nå manöverdonet. När hissen kommer ner slår hissdörren ut och är man vid manöverdonet är man i vägen. Det är en höjdskillnad mellan väntrumsgolvet och hissgolvet. Man måste köra upp på en illa anpassad metallkil. När man kommer upp på andra våningsplan slår hissdörren upp automatiskt. Den utstickande dörren tar upp halva gångutrymmet och kan i värsta fall slå omkull förbipasserande. Från hissen till omklädningsrummen måste man passera över en tröskel som för gående är en snubbelrisk och som är svår att komma över med hjulburet hjälpmedel. Damernas omklädningsrum är mycket dåligt anpassat, det saknas käpphållare, duschen har ingen duschstol och bänkar i olika sitthöjd saknas. Trots att jag har personliga assistenter kan jag inte byta om där, vi måste gå till den enda handikappanpassade toaletten som är tillräckligt stor för att rymma mig, en rullstol och min assistent för att byta om. Närhälsan har en manuell lånerullstol som jag byter till från min elrullstol och använder till träningspasset och klädombytet är färdigt. Första gången jag skulle använda lånerullstolen var däcken inte pumpade i den. Ingen hade någon pump utan detta skulle göras till mitt nästa besök. Detta löfte från personalen hade blivit bortglömt.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap. 12 §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Trollhättans stad som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende och få kopior av samtliga handlingar som skickas eller mottas av kommunen i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/narhalsan_trollhattan_rehabmottagning-trollh_ttan_2015-02-09

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Maddes cafe, 26131 2015-03-24
Tidigare anmälan: universitetssjukhuset örebro (usö), 2014-10-23