Nationalmuseet, Stockholm, 2003-03-30

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Nationalmuseet
Gatuadress:
Blasieholmen
Postnummer och ort:
Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
kultur
Datum för händelsen:
2003-03-30 (Anmälningsdatum: 2003-03-30)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Hissarna i huvudbyggnaden saknar dörrautomatik. Hissknapparna utanför och inuti sitter högre än normerna tillåter.

Utställningen om djuren i konsten hade åtminstone en monter som placerades för högt för sittande personer.

Roterande spärr till olika avdelningar öppnas med inträdeskortet. Kortavläsarna sitter för högt för en sittande person och förutsätter full rörelseförmågan i armen och handen.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-09-20

HO har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Den anmälda parten har medgett att man diskriminerat mig
Den diskriminerande parten har bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Nationalmuseet hänvisade till en pågående utvärderng om bl a museets tillgänglighet. Man medger att hissknapparna är för höga, att spärrarna kan vara svåra att öppna i sitande ställning men hänvisar till museeets hjälpsamma personal. När det gäller montrer som är för höga för sittande personer så erbjuder museet kuddar för att kunna sitta högre i rullstol.

Originella och skrattretande lösningar som vittnar om okunnighet och brist på respekt för individen.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/nationalmuseet_blasieholmen_stockholm_2003-03-30

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Stockholms Stadsteater, Stockholm 2003-05-12
Tidigare anmälan: SAS, Sigtuna 2002-12-18