Naturum Vattenriket, Kristianstad, 2010-11-28

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Naturum Vattenriket
Webbadress:
http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/index.php
Gatuadress:
Kristianstads Kommun
Postnummer och ort:
29180 Kristianstad
Kommun:
Kristianstad
Verksamhetstyp:
Gatumiljö, parker och dylikt
Datum för händelsen:
2010-11-28 (Anmälningsdatum: 2011-01-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det nybyggda naturum i Vattenriket saknar hiss från 2:a till 3:e våningen. På 3:e våningen finns en fin utsiktsplats med terass.
Vi som inte kan gå i trappor, jag sitter i rullstol, kan därför inte njuta av de fina naturvyer som övriga kan.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Kristianstads kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Diskrimineringen har åtgärdats

Uppföljning till denna anmälan, 2013-12-11

Den diskriminerande parten har medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

En hiss är installerad så man även kan nå översta våningen med utsiktsplats.

Uppföljning till denna anmälan, 2013-01-16

Den diskriminerande parten har medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Man har sagt, i två år nu, att det ska lösas men man vet inte riktigt hur och när.

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/naturum_vattenriket-kristianstads_kommun-kristianstad_2010-11-28

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Öresundståg, Dk0900 Copenhagen C 2011-01-24
Tidigare anmälan: danderyds sjukhus akutmottagning, Stockholm 2010-11-20