Nya konditoriet, Umeå, 2007-09-09

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Nya konditoriet
Webbadress:
http://www.nyakonditoriet.se
Gatuadress:
Strömpilsplatsen
Postnummer och ort:
907 43 Umeå
Kommun:
Umeå
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-09-09 (Anmälningsdatum: 2007-09-09)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Det fanns endast ett bord som det inte var trappor till och som jag kunde sitta vid (jag kom med en liten elrullstol, vikt endast 39 kg). Det bordet stod placerat VÄLDIGT trångt mellan ingången/kön (som var lång hela tiden som jag var där) och bredvid brödbordet. Min man som satt vid ena sidan av bordet var i vägen för de som ville ut från fiket och jag, som satt på andra sidan med elrullstolen bredvid mig, var i vägen för de som ville ta bröd. Det kändes olustigt. Efter maten fick jag hoppa över att dricka te (som ingick) då man var tvungen att gå upp för trappor för att få det (två-fyra trappsteg) och jag hade inte lust att ställa mig i den långa kön igen för att be om det (då hade min man tröttnat på att sitta i vägen och hade gått därifrån).

En kopia av anmälan har sänts till Nya Konditoriet.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Umeå kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/nya_konditoriet_strompilen_umea_2007-09-09

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Löfgrens Herrmode & Skor, Stockholm 2007-09-10
Tidigare anmälan: MQ Strömpilen, Umeå 2007-09-09