Oasis Solcenter, Ängelholm, 2005-08-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Oasis Solcenter
Gatuadress:
Åsbog. 21
Postnummer och ort:
26251 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2005-08-13)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

För brant och smal ramp upp utan sidokant samt för liten platta framför dörren utestänger person i elrullstol. Oasis Solcenter gör sig därmed skyldig till diskriminening trots försök till motsatsen.

Jag vill även att HO sänder min anmälan till berörd kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.
Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion. Se www.marschen.se .

Anmälningstjänstens kommentar

Se även andra anmälningar mot Oasis Solcenter.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-11-22

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-06-16

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Oförändrat. Bifogar bild

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/oasis_solcenter_asbog__angelholm_2005-08-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Löplabbet, Uppsala 2005-08-13
Tidigare anmälan: Olssons Skylt & Gravyr, Ängelholm 2005-08-13