Ost- & Delikatesshuset AB, Ängelholm, 2005-08-13

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Ost- & Delikatesshuset AB
Gatuadress:
Storg. 17
Postnummer och ort:
262 32 Ängelholm
Kommun:
Ängelholm
Datum för händelsen:
2005-08-13 (Anmälningsdatum: 2005-09-01)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett trappsteg stoppar mig som rullstolsburen.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till Ängelholms kommuns byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-11-22

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/ost-_%26_delikatesshuset_ab_storg__angelholm_2005-08-13

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Flowers Pots, Ängelholm 2005-09-01
Tidigare anmälan: Video Kalle, Ängelholm 2005-09-01