Palladium, Växjö, 2005-08-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Palladium
Webbadress:
http://www.palladiumevent.com
Gatuadress:
Storgatan 12
Postnummer och ort:
Växjö
Kommun:
Växjö
Verksamhetstyp:
Kultur
Datum för händelsen:
2005-08-18 (Anmälningsdatum: 2005-08-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Varken hiss eller ramp finnes. Trappsteg; två eller tre, beroende på vilken ingång, samt inne i lokalen; fyra, måste forceras för att komma upp till biografsalongen/aulan, som flitigt används av såväl Växjö Filmstudio samt Folkets Bio, förutom att den hyrs ut till grupper och allmänna tillställningar (t.ex. skolsamlingar och andra offentliga möten).

Jag var vid tillfället där för att delta i ett offentligt möte som anordnats av F! och möttes av så stora hinder att jag inte kunde ta mig in i lokalen själv eftersom jag sitter i rullstol.

Jag har för flera år sedan (2002 el. 2003) påpekat denna brist för Palladiums ledning, i samband med studentkårsaktiviteter i sagda lokal, och blev då försäkrad om att detta var något de var väl medvetna om och ”jobbade på” att lösa.

Palladium har sedan dess monterat en ringklocka, markerad med handikappsymbol, utanför entrén. Efter att ha ringt på den i flera minuter kom så någon ur personalstaben till min hjälp. Dock räcker det inte med En person för att bära mig i rullstolen, och då de inte hade någon beredskap för detta nödgades personalen ifråga gå in i restaurangköket och hämta kocken till hjälp.
Därifrån fick jag sedan bärhjälp av goda vänner.

Jag anser att Palladium bryter mot PBL 21a§ samt Boverkets byggregler BBR 3:122. Skulle anpassad toalett saknas (vilket jag misstänker) så bryter Palladium även mot BBR:126.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Växjö som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-06-08

Handikappombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Byggnadsnämnden har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Det har sedemera visat sig att en alternativ ingång finns. Via gården kan man, om någon låser upp inifrån, ta sig direkt in i biosalongen. Vidare finns en tudelad sk. teleskopramp i ett skåp ovanför trapporna. Detta är dock uppenbarligen inte något som man kan räkna med att personalen känner till.

Jag blev förra sommaren (=2006) inbjuden till ett styrelsemöte med ledningen för föreningen Palladiums Vänner. Där gjorde man allt för att övertyga mig om att någon "riktig" diskriminering inte alls ägt rum utan att det hela bara handlat om ett missförstånd, som man bad om ursäkt för. Man skyllde på taskig ekonomi och tillbakavisade alla argument och alla förslag jag gav till uppförandet av en ramp till huvudentrén. Det man kunde sträcka sig till var att sätta upp en tydlig informationsskylt om att en alternativ väg in finns, om man bara kallar på personalen. En i styrelsen skkulle kontakta mig angående detta men hörde aldrig av sig och någon skylt har fortfarande inte satts upp.

För att komma till och från detta möte fick jag gå bakvägen, via biosalongen. Att plocka fram ramperna så att jag skulle kunna ta mig in respektive ut via huvudentrén var iofs ingenting man motsatte sig men man visade tydligt att man helst ville slippa och jag propsade inte på det.
Själva mötet hölls, för min skull, i bio-entrén och inte i något av de ordinarie mötesrummen eftersom de är helt otillgängliga för mig då de ligger en spiraltrappa upp i huset, som helt saknar hiss.

Att jag blev inbjuden berodde på att jag kontaktat dem via e-post efter att jag upplevt mig diskriminerad ytterligare en gång. Jag var på Folkets Bio med några vänner men tilläts inte gå in via huvudentrén, med alla andra, utan tvingades smyga in bakvägen direkt in i biosalongen före ordinarie insläpp då man sa att det var så mycket folk att det skulle bli "besvärligt" att lägga fram ramperna.

Jag har också vid något tillfälle samtalat med ansvarige på byggnadsnämnden om detta och det visade sig då att han inte ens undersökt byggnaden ifråga utan endast ringt upp dem på Palladium och låtit sig övertalas av dem att det hela byggde på ett missförstånd, varpå han la ner hela ärendet, utan att någonsin kontakta mig. Jag hade vid det laget varit uppe på byggnadskontoret och sökt honom ett flertal gånger utan att lyckas få tag i honom.

Uppföljning till denna anmälan, 2006-08-10

Den anmälda parten har medgett att man diskriminerat mig
Den diskriminerande parten har bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.

Uppföljning till denna anmälan, 2005-12-30

HO har överlämnat ärendet till Växjö kommun i egenskap av tillsynsmyndighet och har därmed beslutat att avsluta ärendet.

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/palladium_storgatan_vaxjo_2005-08-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Skånska Dagbladet, Hörby 2005-08-11
Tidigare anmälan: Salong Utopia, Stockholm 2005-08-11