People, Uppsala, 2007-12-15

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Uppsala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
People
Webbadress:
http://www.wearepeople.se
Gatuadress:
Vaksalagatan 10-12
Postnummer och ort:
75320 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-12-15 (Anmälningsdatum: 2007-12-15)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Barer borde vara välkommande för alla människor!

Detta gäller bland annat People på Vaksalagatan 10-12, telefonnumret dit är 018-711777.

De har flera avsatser med bord i lokalen dit det är trappsteg, inga ramper. Det utestänger och diskriminerar därmed gäster som använder rullstol eftersom man inte kan komma upp.

En kopia av anmälan har sänts till People.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Uppsala kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/people_vaksalagatan_-_uppsala_2007-12-15

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Amazing Thai, Uppsala 2007-12-20
Tidigare anmälan: The Bodyshop, Stockholm 2007-11-28