Pizzeria Valentino, Hörby, 2009-08-26

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Pizzeria Valentino
Gatuadress:
Nygatan 38
Postnummer och ort:
242 31 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-08-26 (Anmälningsdatum: 2009-08-27)
Den som diskriminerades blev det i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Då det är fem trappsteg upp i entrén hindrade det min son som har en CP-skada att kunna ta sig in och äta vid restaurangen.

Lokalen har anmälts tidigare, redan 2005-08-11: http://www.independentliving.org/anmalningstjansten/diskriminering_pizzeria_valentino_nygatan__horby_2005-08-11.html På fyra år har alltså inget hänt!

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Hörby kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Diskrimineringen har åtgärdats

Uppföljning till denna anmälan, 2013-12-11

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Den diskriminerande parten har slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Valentino har byggt en mycket bra och välfungerande ramp in till sin restaurang som gör att alla kan komma in och ut på samma villkor. Detta har dock inte haft med min anmälan att göra. Dock har jag pratat med dem flera gånger ocg det har kommit fram att det är kommunen som förhalat att det tog tid för dem att få denna byggd.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-04-10

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Då pizzeria Valentino inte är en kommunalt ägd byggnad eller drivs av kommunen så är det inte möjligt av DO att driva ärendet. De kan bara driva ärenden gentemot kommun/landsting/stat. enligt det brev jag fick hem.

Så alla svårtillgängliga byggnader i Hörby får sonen snällt sitta utanför och vänta. Diskriminerande är ordet!

Uppföljning till denna anmälan, 2010-01-09

Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen har avslutat mitt ärende.

Då det inte gäller enskilda företag uten enbart offentliga lokaler (kommun, stat, landsting) så lade min anmälan till handlingarna utan någon åtgärd.

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/pizzeria_valentino-nygatan-horby_2009-08-26

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Hårstudio 7, Höör 2009-08-27
Tidigare anmälan: Tandvårdshuset Praktikertjänst AB, Höör 2009-08-27