Pizzeria Valentino, Hörby, 2005-08-11

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Pizzeria Valentino
Gatuadress:
Nygatan 38
Postnummer och ort:
242 31 Hörby
Kommun:
Hörby
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-08-11 (Anmälningsdatum: 2005-08-11)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder

Beskrivning av diskrimineringen:

5 trappsteg upp stoppar mig som rullist.

Jag vill att HO även sänder denna anmälan till berörd byggnadsnämnd som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Uppföljning till denna anmälan, 2010-11-22

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/pizzeria_valentino_nygatan__horby_2005-08-11

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Brödboden, Hörby 2005-08-11
Tidigare anmälan: Boijertz Conditori, Hörby 2005-08-11