Radix Kompetens AB, Eskilstuna, 2017-02-20

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Radix Kompetens AB Eskilstuna
Webbadress:
http://www.radix.se
Gatuadress:
Fristadstorget 8 A
Postnummer och ort:
63220 Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Kontor
Datum för händelsen:
2017-02-20 (Anmälningsdatum: 2017-03-10)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Arbetssökande/anställd
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Under november 2016 sökte jag ett jobb som handledare (Stöd och Matchning) hos Radix Kompetens AB i Eskilstuna. Den 22/12 bokade en rekryterare in intervju med mig och den 29/12 genomfördes en telefonintervju med samma rekryterare. Jag fick besked om att de skulle ta kontakt inom en vecka, men redan dagen efter den 30/12 ringde rekryteraren upp mig och sa att hon ville att jag skulle träffa områdeschefen på måndagen den 2/1 2017. Den 2/1 2017 åkte jag till Eskilstuna där områdeschef S.A. intervjuade mig under c:a en timme och avslutningsvis ombads jag att kontrollera möjligheterna till lönebidrag och hjälpmedel från Arbetsförmedlingen. Vid intervjun i Eskilstuna hade jag inte med mig min ledarhund, men jag informerade mycket tydligt om att hunden skulle vara med mig på arbetsplatsen utan att komma i kontakt med övrig personal och deltagare. Mina referenter som kontaktades parallellt med intervjun nämnde också ledarhunden och dess funktion för att underlätta arbetet. Arbetsförmedlingen ställde sig positiv till både anställningsstöd och att bevilja hjälpmedel och den 5/1 2017 erbjöds jag tjänsten som handledare med en månadslön på 29500:- med motiveringen att jag var mycket meriterad för tjänsten.

Min arbetsförmedlare ordnade alla handlingar avseende anställningsstöd och hjälpmedelsspecialister besökte arbetsplatsen och konstaterade att det inte förelåg några tillgänglighetsproblem.

Jag skulle börja tjänsten den 23/1 och åkte därför till Eskilstuna veckan före närmare bestämt den 19/1 för att orientera arbetsvägen med ledarhunden. När vi var på plats passade jag på att besöka kontoret och upptäckte då att områdeschefen inte informerat personalen om att ledarhunden skulle medfölja till arbetsplatsen. Det blev en upprörd stämning med oro för både allergier och att det fanns personal och deltagare som av kulturella skäl inte kunde vistas i närheten av hunden. Arbetsledaren/samordnaren tog en första kontakt med mig per telefon direkt efter att vi lämnat kontoret och sa uttryckligen att det var omöjligt att jobba på arbetsplatsen om hunden skulle vara med. Hon hänvisade till telefonsamtal med S.A. och när jag frågade hur vi skulle lösa problemet undrade hon om jag ville bli kontaktad av områdeschefen. Jag fick intrycket att arbetsgivaren redan bestämt sig för att jag inte skulle få börja tjänsten, vilket var mycket anmärkningsvärt med tanke på att jag tidigare samma dag pratat med en blivande kollega som ringde och önskade mig välkommen och med samordnaren som ringde och frågade om jag ville delta i en utbildning. Bemötandet var 100-procentigt positivt och alla ville hjälpa till framtill det ögonblick när de upptäckte att ledarhunden var ett av mina hjälpmedel.
På morgonen den 20/1 ringde områdeschefen upp och sa att ledarhunden inte fick vistas i lokalerna eftersom ”det är emot alla lagar som finns”. Jag förklarade för henne att det inte stred mot vare sig arbetsmiljölagstiftningen eller kontraktet med Arbetsförmedlingen, det senare har jag personligen fått bekräftat av Doris Rexhammar som är ansvarig för AF:s avtal med sina kompletterande leverantörer. S.A. hävdade att jag missförstått henne och att hon aldrig godkänt att ta med ledarhund, jag påminde henne om att jag tydligt informerat under intervjun något hon inte ville kommentera.

Trots att jag erbjöd mig att under en inledningsperiod inte ha med hunden till jobbet slutade det hela med att områdeschefen ringde upp mig igen och meddelade att provanställningen inte skulle påbörjas. Arbetsförmedlingens hjälpmedelsspecialist tog kontakt med områdeschefen för att få mer information om vad problemet var, men han blev avvisad med svaret att S.A. skulle prata med mig.
Vid min sista kontakt med S.A. kunde jag bara konstatera faktum, att hon valde att avbryta provanställningen innan den påbörjats, jag hade inte erhållit något anställningsbevis med motiveringen att sådana inte utfärdas förrän Arbetsförmedlingen har beviljat anställningsstöd. Med tanke på arbetsgivarens kontakter med Arbetsförmedlingen i Örebro och de beslut som tagits och besök som gjorts av AF råder det dock inget tvivel om att jag fått och tackat ja till tjänsten samt att skälet till att anställningen inte påbörjades var att jag är ledarhundsförare.

Eftersom det är angeläget att få ett prejudikat gällande diskriminering p.g.a. att vara ledarhundsförare och med anledning av att arbetsgivaren har kollektivavtal med Unionen hemställer jag om att Jusek ska besluta att inte företräda mig och ge mig det intyg som krävs för att jag ska kunna anmäla ärendet till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Juseks ombudsman Christel Bridal kan kontaktas av DO om frågor rörande rätten att föra talan som part i saken.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/radix_kompetens_ab_eskilstuna-2017-02-20

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: SF bio, Stockholm 2017-03-15
Tidigare anmälan: Waynes caffee, Linköping 2017-03-05