Restaurang Ahaanthai, Uppsala, 2005-12-04

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Ahaanthai
Webbadress:
www.ahaanthai.com
Gatuadress:
Hjalmar Brantingsgatan 23
Postnummer och ort:
75327 Uppsala
Kommun:
Uppsala
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-12-04 (Anmälningsdatum: 2005-12-04)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Det är ett par trappsteg i ingången till den thailändska restaurangen Ahaanthai. Detta utestänger och diskriminerar effektivt personer som använder rullstol. Det är dessutom ett brott mot Plan- och bygglagen 17 kap 21 § a och dess föreskrifter – populärt kallade ”enkelt avhjälpta hinder”.

Jag vill att HO sänder denna anmälan vidare till byggnadsnämnden i Uppsala som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2006-10-31

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/restaurang_ahaanthai_hjalmar_brantingsgatan__uppsala_2005-12-04

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Café Nina G, Stockholm 2005-12-05
Tidigare anmälan: Pub Anchor, Stockholm 2005-12-04