Restaurang Akropolis, Eskilstuna, 2005-10-05

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Akropolis
Webbadress:
http://www.akropolis-ea.nu/
Gatuadress:
Fristadstorget 1
Postnummer och ort:
Eskilstuna
Kommun:
Eskilstuna
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2005-10-05 (Anmälningsdatum: 2005-10-05)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Trappa med många trappsteg gör det svårt / omöjligt att besöka restaurangen.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Eskilstuna som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2007-09-14

Byggnadsnämnden har fört en dialog med den diskriminerande parten.
Byggnadsnämnden har inte meddelat mig vilka åtgärder man vidtagit.
Den diskriminerande parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till byggnadsnämnden.

Jag har fått besked om att trappan på Akropolis inte är ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2006-08-14

Den anmälda parten har inte medgett att man diskriminerat mig.
Den diskriminerande parten har inte bett mig om ursäkt.
Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till HO.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/restaurang_akropolis_fristadstorget_eskilstuna_2005-10-05

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Ahaan Thai Takeaway, Uppsala 2005-10-06
Tidigare anmälan: Kingstreet AB, Uppsala 2005-10-05