Restaurang Amazon Kök Bar Café, Kungens Kurva, 2007-09-06

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen) och till byggnadsnämnden i Huddinge kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Amazon Kök Bar Café
Webbadress:
http://www.amazonstockholm.com/
Gatuadress:
Heron City, Dialoggatan 2
Postnummer och ort:
14175 Kungens Kurva
Kommun:
Huddinge
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2007-09-06 (Anmälningsdatum: 2007-09-08)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Endast 4 bord är tillgängliga med rullstol. Övriga platser är en trappa ner.

En kopia av anmälan har sänts till Amazon.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Huddinge kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets andra massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/restaurang_amazon_kok_bar_caf%e9_heron_city_dialoggatan_2007-09-06

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: McDonald's, Upplands Väsby 2007-09-08
Tidigare anmälan: Care and Beauty, Uppsala 2007-09-05