Restaurang Carmen södermalm, Stockholm, 2011-11-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Carmen södermalm
Gatuadress:
Tjärhovsgatan 14 C
Postnummer och ort:
11621 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2011-11-18 (Anmälningsdatum: 2011-11-19)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Den 18:de november vid 21-tiden steg jag och en vän in på Carmen på södermalm. Då jag använder ledarhund blev vi stoppade i dörren av en dörrvakt som sa att det kunde finnas allergiker i lokalen. Jag påtalade att det finns en överenskommelse mellan astma och allergiförbundet och synskadades riksförbund och att den innebär att man ska lösa eventuella konflikter om de uppstår och att ingen av parterna har företräde. Han vidhöll dock att det kunde finnas allergiker i lokalen och att de kunde bli farligt. Jag hänvisade till aktuell forskning i ämnet som säger att en hund mer eller mindre i en stor lokal med många människor varken gör till eller från i allergenhänseende. Han tog upp sin flickvän som exempel på att man kan bli väldigt sjuk av att man är allergisk. Vid det här laget hade vi stått och argumenterat i säkert fem minuter och jag sa att ingen av de andra gästerna hade kommit fram och sagt att min ledarhund utgjorde något problem. Jag frågade om jag var välkommen eller inte, han svarade inte på frågan utan sa ”du måste ju också visa hänsyn till om någon är allergisk”, då jag tolkade detta som att jag inte var välkommen och då hans tonfall var väldigt irriterat och otrevligt lämnade jag lokalen.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/restaurang_carmen_sodermalm-stockholm-tjarhovsgatan_c_2011-11-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: talboks och punktskriftsbiblioteket TPB, 2011-11-29
Tidigare anmälan: 7-Eleven, Göteborg 2011-10-18