Restaurang Florence, Visby, 2009-07-04

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567) och till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder enligt plan- och bygglagen 17 kap 21a §.

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Florence
Gatuadress:
Skeppsbron 20
Postnummer och ort:
62157 Visby
Kommun:
Gotland
Verksamhetstyp:
Restauranger och dylikt
Datum för händelsen:
2009-07-04 (Anmälningsdatum: 2009-10-21)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

I entrén till själva restaurangen är det fyra trappsteg. Endast en liten del av uteserveringen är möjlig att besöka för människor som använder rullstol, till den är det ramp (höger sida från gatan sett). Den andra sidan har ett stort steg så där kommer man inte upp. Det utestänger och diskriminerar människor som använder rullstol.

Jag anser att detta är ett brott mot plan- och bygglagen (1987:10) 17 kap. 21 a §. Jag vill därför att Independent Living Institute även sänder min anmälan vidare till byggnadsnämnden i Gotlands kommun som en anmälan om ett eller flera enkelt avhjälpta hinder. Jag vill meddelas skriftligen av byggnadsnämnden vilka åtgärder man vidtar i mitt ärende.

Denna anmälan är en del av Marschen för tillgänglighets tredje anmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Otillgänglighet är diskriminering! Se www.marschen.se.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/restaurang_florence-skeppsbron-visby_2009-07-04

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Tre små rum cafe och bageri, Trosa 2009-10-23
Tidigare anmälan: Tonsättarnas hus / Gotlands Tonsättarskola / Folkuniversitetet, Visby 2009-10-21