Restaurang Sam & Co , Farsta, 2018-03-23

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Restaurang Sam & Co
Gatuadress:
Farstaplan 25
Postnummer och ort:
12347 Farsta
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2018-03-23 (Anmälningsdatum: 2018-03-26)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Annat

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag blev nekad att köpa ett glas vin, utan förklaring om varför och utan att erbjudas annat. Tydligt var dock att ägaren inte ville servera mig och att han ville att jag skulle gå någon annanstans. Jag vill inte tro att det berodde på att jag är rullstolsanvändare, men jag kan tyvärr inte hitta någon annan förklaring och vill därför göra en anmälan om diskriminering på grund av funktionsnedsättning, med hänvisning till diskrimineringslagen (2008:567).

I fredags eftermiddag, den 23 mars, hade jag föreläst hos DHR som har sitt förbundskansli på Storforsplan 44 i Farsta. Efter avslutad föreläsning gjorde jag några ärenden i Farsta Centrum och när jag var färdig ville jag sätta mig en stund med min nyinköpta bok och ett glas vin innan jag beställde färdtjänst för att åka hem. Jag visste sedan tidigare att man på stället på entréplan mitt i centrum har serveringstillstånd så jag begav mig dit. Jag förklarade för mannen bakom disken att jag skulle vilja beställa ett glas rosévin. Han log, men skakade på huvudet och viftade avvärjande med händerna. Nästan samtidigt som jag sa rosé tänkte jag att jag var fel ute, det hade de nog inte här. Jag tog bartenderns reaktion som en bekräftelse på det och bad då istället om ett glas vitt vin.

Men då visade sig de nekande gesterna stå för att han inte ville servera mig. Jag blev helt ställd, trodde först att jag missförstått. Försökte igen men blev nekad igen och frågade då varför samt frågade efter chefen. Han var chefen och varför han inte ville servera mig ville han inte svara på. Jag försökte få kontakt med några av övriga i personalen. De tittade bort. Ingen besvarade min fråga. Jag förstod att det var lönlöst. Förklarade för bartendern/restaurangägaren att jag kommer göra en anmälan om diskriminering och lämnade restaurangen.

När jag kommit ut i centrumets mittgång vände jag mig om för att ta ett foto av den stora menyn över bardisken, för att få med restaurangens namn vilket jag var osäker på, och för att få en tidsdokumentation i och med fotots egenskaper. Jag såg då hur bartendern böjde sig ned, liksom hukade bakom en gäst som nu ställt sig vid den tidigare tomma bardisken och jag trodde det var för att inte komma med på bild. På väg därifrån mötte jag två vakter, vi passerade varandra och de gick fram till restaurangägaren/bartendern. Jag förstod då att det han gjort när han böjde sig var att ringa efter dem. Jag gick tillbaka och mötte vakterna på väg därifrån. Vi samtalade en stund, de förklarade att de inget kunde göra, de var vänliga och förstående och lyssnande och dessutom uppmuntrande när jag berättade också för dem att jag har för avsikt att anmäla restaurangen för diskriminering.

Jag har i dag måndag samtalat med Thomas Levander, marknadsområdeschef/centrumledningen Farsta Centrum samt med Nokas, det vaktbolag som vaktar i Farsta Centrum. Vad jag förstod av samtalet med Thomas Levander som själv varit i kontakt med vaktbolaget bekräftades min berättelse.
Jag har dock inga vittnen till det inträffade i sak.

Komplettering lämnad 2018-04-06
Efter att jag den 23 mars i år blev nekad att köpa ett glas vin på Restaurang Sam & Co i Farsta Centrum, och den 26 mars anmälde händelsen som diskriminering, vill jag härmed komplettera min anmälan till DO för att med intyg och kontoutdrag bemöta ny information som framförts.

Vid själva händelsen ville bartendern, eller som han sa att han var – chefen för restaurangen, inte förklara varför han inte ville servera mig.

Då det Facebook-inlägg jag gjorde direkt efter händelsen spreds brett blev jag efter några dagar kontaktad av lokaltidningen ”Mitt i Söderort” som skrev en artikel efter att ha intervjuat mig, restaurangen och centrumledningen samt läst min anmälan.
Länk till artikeln: https://mitti.se/nyheter/nekades-anmaler-diskriminering/?omrade=hela-stockholm

Till tidningen säger bartendern att han inte velat servera mig för att jag var full. En förklaring jag alltså inte fick på plats. Samma eftermiddag som artikeln har publicerats blir jag uppringd av restaurangchefen, som visar sig vara en annan person än den som vid mitt besök avvisade mig och som då utgav sig för att vara chefen när jag efterfrågade ansvarig person.

Den person som ringer upp mig förklarar att han pratat med sin anställde, blir förvånad och arg när han får höra att denne utgivit sig för att vara högst ansvarig, menar att det skett ett misstag men håller fast vid den anställdes förklaring i tidningen om att jag varit onykter.

Då så inte var fallet vill jag nu komplettera min anmälan med följande dokument för att rekonstruera den aktuella eftermiddagen:
Intyg från DHR, undertecknat av ombudsman Kristian Cornell, om att jag föreläste hos dem på Storforsplan 44, kl 15.45 – 16.20.
Kontoutdrag från Swedbank som visar att jag handlade på MQ i Farsta kl 16.50 och på Akademibokhandeln kl 17.12, samt på O’Learys kl 18.15.
Foto taget med min mobilkamera, den bild jag i min anmälan skrev om att jag tog för att komma ihåg restaurangens namn. Det är en screendump från min mobil och visar att fotot är taget i Farsta den 23 mars kl 17.18, alltså precis efter att jag lämnat restaurangen då jag blivit nekad att bli serverad.
Intyg från DHR, undertecknat av jurist/ombudsman Eugenia Rudenberg som jag träffade på i Farsta Centrum ca 1 h efter att jag blivit avvisad från Restaurang Sam & Co.

Sammanfattning av händelseförloppet:
Kl 15.45-16.20
Föreläser hos DHR, Storforsplan 44
Kl 16.50
Avslutar inköp hos MQ, Farsta Centrum
Kl 17.12
Avslutar inköp hos Akademibokhandeln, Farsta Centrum
Kl 17.18
Fotograferar namnskylt på väg ut från Restaurang Sam & Co
Kl 18.15
Avslutar restaurangbesök på O’Learys Farsta Centrum
Kl 18.20
Stöter på Eugenia Rudenberg från DHR i Farsta Centrum

Med hopp om att Diskrimineringsombudsmannen bestämmer sig för att pröva fallet.

Stockholm 2018-04-06

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/restaurang_sam_co_farstaplan_farsta_2018-03-23

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Cafe Cronan, Stockholm , Stockholm 2018-05-21
Tidigare anmälan: Skallbergets Särskola/Fritids, Västerås 2018-03-09