SJ, Stockholm, 2016-11-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SJ
Webbadress:
http://www.sj.se
Gatuadress:
Vasagatan 10
Postnummer och ort:
10550 Stockholm
Kommun:
Verksamhetstyp:
Allmänna kommunikationer
Datum för händelsen:
2016-11-18 (Anmälningsdatum: 2017-02-23)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, allergi
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den person som blev diskriminerad kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag skulle på konferens till Malmö, med mina kollegor, vi ville åka X2000 tur och retur dock då jag sitter i rullstol finns det ingen möjlighet för mig att åka första klass. Vi ville sitta ”lugnt”vid ett bord för att diskutera vårt konferensdeltagande, men det ända alternativet SJ erbjuder är 2:a klass i vagnen där även djur är tillåtna och det ofta befinner sig barn (Då vagnen med rullstolsplatsen även innebär mera plats för barnvagnar).
Så sitter man i rullstol får man inte har allergier och kan man aldrig sitta lugnt).
Sedan 2002 har jag frågat SJ om ändring kring detta men inget verkar hända, tidigare angav de deras statliga ställning som ”ursäkt” att det inte fanns medel i deras budget, nu att det är de privatiserade och hävdas det att de inte har råd med rullstolsplatser i första klassen.
Utöver det så har de installerat nya biljettautomater som inte går att använda för den som sitter i rullstol, de är för höga för at kunna nyttja och man kan p.g.a. den felaktiga vinkel inte se på skärmen, så SJ otillgänglig gör allt mera.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/sj-vasagatan_stockholm_2016-11-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Skavsta Flygplats, Nyköping 2017-02-24
Tidigare anmälan: Farsta Läkarhus 2017-02-22