SKOP, Skandinavisk opinion ab, Stockholm, 2004-06-18

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
SKOP, Skandinavisk opinion ab
Webbadress:
www.skop.se
Gatuadress:
Sturegatan 16
Postnummer och ort:
114 36 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Information, media och kommunikation
Datum för händelsen:
2004-06-18 (Anmälningsdatum: 2004-06-18)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Arbetssökande/anställd
Den diskriminerades funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Jag sökte ett telefonistjobb hos SKOP för en tid sedan. Fick komma till ett informationsmöte, men där nekade de mig att använda head-set, vilket jag måste ha på grund av min fysiska halvidesförlamning (strokeskada) för att utföra jobbet.

Jag skulle inte få använda head-set för att det sliter på deras telefoner. Hon som höll i informationsmötet på företaget heter Katarina Krona. Hon sa att hon hade tagit upp den här frågan till högsta chefen tidigare i liknande fall och att det var ett blankt ”NEJ!”

Jag frågade dessutom om jag kan ta med mig ett eget head-set eller om de har headset, men då fick jag svaret att det var absolut förbjudet att sticka in någonting i deras telefoner och att det skulle förstöra deras växelsystem…

Det hela slutade med att jag gav upp ett jobb som jag skulle ha klarat bara jag hade fått tillåtelse att använda headset. Jag känner mig kränkt, diskriminerad och vill ha upprättelse men framför allt vill jag förhindra fortsatt diskriminiering och kränkande attityder.

Det här hände för över ett år sedan, men jag har helt enkelt inte orkat eller hunnit anmäla det förrän nu.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/skop_skandinavisk_opinion_ab_sturegatan__stockholm_2004-06-18

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Maria Gamla stans stadsdel, Stockholm 2005-06-01
Tidigare anmälan: SF Bio, Stockholm 2005-08-05