Smycka Silversmedjan, Klippan, 2005-09-02

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Handikappombudsmannen (nuvarande Diskrimineringsombudsmannen).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Smycka Silversmedjan
Gatuadress:
Storg. 46 B
Postnummer och ort:
Klippan
Kommun:
Klippan
Verksamhetstyp:
Shopping
Datum för händelsen:
2005-09-02 (Anmälningsdatum: 2005-09-02)
Den diskriminerades funktionsnedsättning:

Beskrivning av diskrimineringen:

Ett trappsteg upp + hög tröskel stoppar rullist

Detta är en del av Marschen för tillgänglighets massanmälningsaktion mot diskriminerande otillgänglighet. Se www.marschen.se.

Jag vill att HO även sänder min anmälan till byggnadsnämnden i Klippan som en anmälan om ett enkelt avhjälpt hinder.

Uppföljning till denna anmälan, 2009-07-06

Den diskriminerande parten har inte slutat att diskriminera på detta sätt.
Jag är inte nöjd med resultatet av min anmälan till Handikappombudsmannen/Diskrimineringsombudsmannen.

Avfasningen visar på otrolig okunnighet. Bifogar bild

Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/smycka_silversmedjan_storg_b_klippan_2005-09-02

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Turistbyrån, Klippan 2005-09-02
Tidigare anmälan: Haircity, Klippan 2005-09-02