Stockholms kommun, , 2015-09-19

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms kommun
Gatuadress:
Postnummer och ort:
Kommun:
Stockholms stad
Verksamhetstyp:
Samhällstjänster och organisationer
Datum för händelsen:
2015-09-19 (Anmälningsdatum: 2015-07-27)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Besökare/kund
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades kunde inte komma in eller delta i verksamheten alls

Beskrivning av diskrimineringen:

Sthlms stad har beslutat att stänga av gamla stan och delar av city för bilar den 19:e september. Jag skall till en avstängd gata denna dag. Jag är räörelsehindrad och har tillstånd att parker för rörelsehindrad och är undantagen från vägtullavgift.
På fråga till kommunen om vad jag skall göra får jag till svar att jag skall åka kommunalt, ta taxi eller färdtjänst.
Jag anser att det är diskriminerande och stigmatiserande.

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholms_kommun_2015-09-19

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Enskede Jour & Livs , Enskede 2015-08-07
Tidigare anmälan: Glimåkra kyrka, 2015-07-25