Stockholms Stads Trafikkontor, 2018-05-01

Denna diskrimineringsanmälan har sänts till Diskrimineringsombudsmannen enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Diskriminerande part
eller plats för diskriminering:
Stockholms Stad, Under Kastanjens uteservering
Gatuadress:
Kindstugatan 1
Postnummer och ort:
11131 Stockholm
Kommun:
Stockholms stad
Datum för händelsen:
2018-05-01 (Anmälningsdatum: 2018-05-24)
Jag diskriminerades i egenskap av:
Jag rapporterar en verksamhet som diskriminerar, jag blev inte diskriminerad
Min funktionsnedsättning:
rörelsehinder, Synnedsättning/blind
Följden av diskrimineringen:
Jag eller den som diskriminerades tvingades acceptera sämre villkor för att kunna delta

Beskrivning av diskrimineringen:

Vi på restaurangen Under Kastanjen vill anmäla Stockholms Stads Trafikkontor för diskriminering.

För oss är allas lika värde ett kärnvärde, det är något som är mycket viktigt för oss.
Vi satsar på tillgänglighet, vi gör allt vi kan för att bli bättre på att bemöta gäster med särskilda behov på ett bra sätt.

Vårt arbete har lönat sig. Vi har blivit kända för att vara ett bra ställe för synskadade, för rörelsehindrade (Hur många restauranger i gamla stan har hiss?!) och vi har fått ta emot Stockholms Stads pris för god tillgänglighet: StJulianpriset. Alla gäster ska ha samma tillgång till hela restaurangen. Man ska kunna välja var man vill sitta: på undervåningen, på övervåningen. Inne eller ute.

Varje år ansöker alla restauranger om tillstånd för uteservering hos trafikkontoret, Stockholms Stad.
En uteservering är en del av restaurangen, där mat och alkohol serveras, och där har alla våra gäster rätt att sitta.
Men de mått som trafikkontoret angett gör att det är omöjligt för en person med rollator eller rullstol att komma in på uteserveringen samt manövrera till ett bord eller en stol. Det är helt enkelt alldeles för trångt.

Det tillstånd vi fått säger att uteserveringen får vara 2×10 m. Det är en betydligt mycket mindre yta än vi haft tidigare år. Om en rullstol ska kunna manövrera behöver man ha minst 90 cm, och då blir det helt enkelt inte mycket plats för stolar och bord kvar.

Vi är förtvivlade över att gång på gång se rullstolsburna gäster, med sina sällskap tvingas äta inomhus, trots att sommarkvällen är varm och fin.
Det är gäster som vet att vi fått pris för vår tillgänglighet, gäster som tar färdtjänst hit och därför inte självklart kan välja en annan restaurang.

När det är så trångt blir det också näst intill omöjligt för synskadade gäster att manövrera. Det räcker att en gäst har sin stol lite snett, eller har en lite skrymmande väska, så kan man snubbla när man försöker passera.

Vi är stolta över att vi fått StJulianPriset, men vi är inte nöjda. Vi vill bli bättre på tillgänglighet, men nu tvingas vi bli sämre.
Det är åt skogen!

Ingen påföljd har rapporterats.


Är orsaken till denna anmälan åtgärdad eller vill ni av någon annan anledning kontakta Independent Living Institute? Läs gärna vår information för verksamheter som blivit anmälda först. E-post: anmalningstjansten@independentliving.org

Vår referens:
https://anmalningstjansten.se/anmalningar/stockholms_stockholm_2018-05-01

brevTipsa om denna anmälning per e-post.

Alla dokument i ärendet finns som offentliga handlingar hos
Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057 169 04 Solna
Besöksadress: Råsundavägen 18 169 04 Solna
Telefon: 08-120 20 700, fax: 08-120 20 800
E-post: do@do.se


Senare anmälan: Hotell Strandpiren, Hudiksvall 2018-05-29
Tidigare anmälan: Cafe Cronan, Stockholm , Stockholm 2018-05-21